Morgendienst 18 november 2018 CGK Aalten

Voorganger: Drs. A.Wagenaar

-----

Voorzang: Ps.84:1,2 DNP

Stil gebed (staand)

Votum (staand)

Groet (staand)

Zingen: Ps.98:1,2 OB

Wet

Zingen: Ps.25:2,5 OB

Gebed

Schriftlezingen: Mark.5:21-24/35-43

Zingen: Ps.4:3 NB

Verkondiging. Thema: Vreest niet! Gelooft alleen!

Zingen: Gez.300 LvK:1,4 Eens als de bazuinen klinken

Dankgebed

Zingen:(staand,onder voorspel kollekte) Opw.770 Ik zal er zijn

Zegen