Middagdienst 23-09-2018 CGK Aalten

Avondmaal en Nabetrachting

Voorganger: Prof. G.C. den Hertog

---

Voorzang: Psalm 96:1,2,3 OB

Stil gebed

Votum

Groet

Zingen: Psalm 138:1,2 OB Tijdens naspel aangaan aan tafel

Kinderen naar het Bijbeluur

Geloofsbelijdenis

Viering

Dankzegging

Na de tafel: Psalm 96:1,3 DNP

Gebed

Schriftlezing: 1 Korintiërs 8 & 10:23-33

Zingen: Psalm 111:1,2,3 NB

Verkondiging

Zingen: Psalm 135:2,3,8,9,10 NB

Dankgebed

Zingen (onder voorspel kollekte):

Geloofsbelijdenis (als het ’s morgens in het formulier gelezen is, dan niet)

Zingen: Opw. 770 Ik zal er zijn

Zegen