Middagdienst 20 Mei 2018 Eerste Pinksterdag CGK Aalten

Voorganger: Ds. G. vd Groep

 

 

 

Voorzang: Opwekking 167 Samen in de naam van Jezus

 

Stil gebed (staand)

 

Votum (staand)

 

Groet (staand)

 

Zingen: Gez. 5 (Gebed des Heren): 3 en 9

 

Gebed

 

Schriftlezingen:  Johannes 16:5-15

 

Zingen: Psalm 25: 2 en 4  OB

 

Tekstlezing: Johannes 16: 13 en 14

 

Verkondiging: 

 

Zingen: Schriftberijming 37: 1,3,5 en 6  Ik zag de hemel nieuw en nieuw de aarde

 

Dankgebed

 

Zingen (onder voorspel kollekte) Psalm 98: 4  OB

 

Geloofsbelijdenis (staand)

 

Zingen: (staand) Gez.21 LvK: 1, 4 en 7 Alles wat adem heeft

 

Zegen