Middagdienst 15 juli 2018 CGK Aalten

Voorganger: Ds. J van Dijken

------------------------------------------------------

Voorzang: Gez 21 LvK:1,4,7 Alles wat adem heeft love de Here

Stil gebed (staand)

Votum (staand)

Groet (staand)

Zingen: Ps 19:15 DNP

Gebed

Schriftlezingen: Psalm 19

Zingen: Ps 146:1,4 OB

Tekstlezing Psalm 19:15

Verkondiging: Een mens op z’n mooist

1.Bewondering voor God

2.Verwondering over de HERE

3.Vertrouwen op de vaste Rots

Zingen: Opw 407 O Heer, mijn God

Dankgebed

Zingen (onder voorspel kollekte) Ps 8:1,2,3,4 NB

Geloofsbelijdenis (staand)

Zingen: (staand) Opw 277 Machtig God, sterke Rots

Zegen