Morgendienst 20 Mei 2018 Eerste Pinksterdag CGK Aalten

Voorganger: Ds. G. vd Groep

 

 

 

Voorzang: Gez. 477 LvK Geest van Hierboven

 

Stil gebed (staand)

 

Votum (staand)

 

Groet (staand)

 

Zingen: Psalm 145: 3 en 4  OB       

 

Wet

 

Zingen: : Gez.449: 1 t/m 5 LvK God enkel licht

 

Gebed

 

Schriftlezingen: Handelingen 2:1-13

 

Zingen: Psalm 118: 9 en 10  NB

 

Tekstlezing: Handelingen 2:2 en 3

 

Verkondiging.  

 

Zingen: Opwekking 334 Heer, uw licht en uw liefde schijnen

 

Dankgebed

 

Zingen:(staand,onder voorspel kollekte) Psalm 66: 8 en 10  OB

 

Zegen