Middagdienst 18 februari 2018 CGK Aalten

Voorganger: Ds. M. Oppenhuizen

 

Voorzang: Schriftberijming no. 18 vers 1, 2 en 3 Hoort, dit is een woord ten leven,

 

Stil gebed (staand)

 

Votum (staand)

 

Groet (staand)

 

Zingen: psalm 98 1 en 2 (OB)          

 

Gebed

 

Kinderen naar het Bijbeluur

 

Schriftlezingen: Genesis 26 vers 34 – 28 vers 9

 

Zingen: psalm 147 vers 2 en 6 (OB)

 

Verkondiging: 

 

Zingen: psalm 149 vers 1 en 3 (NB)

 

Dankgebed

 

Zingen (onder voorspel kollekte) psalm 105 vers 1 (NB)

 

Geloofsbelijdenis (staand)

 

Zingen: (staand) psalm 105 vers 18 (NB)

 

Zegen