Middagdienst 18 november 2018 CGK Aalten

Voorganger: Drs. A.Wagenaar

---

Voorzang: Ps.108:1,3 DNP

Stil gebed (staand)

Votum (staand)

Groet (staand)

Zingen: Ps.63:1,2 OB

Kindermoment

Zingen: OTH 403 ‘k Heb Jezus nodig

Gebed

Kinderen naar het bijbeluur

Schriftlezingen: Jer.14:1-12/20-22/15:1

Zingen: opwekking 125 Heer ik kom tot U

Verkondiging: Voorbede van Jeremia

Zingen: Gez.392 LvK:1,2,3,5 Blijf mij nabij

Dankgebed

Zingen (onder voorspel kollekte) Sb.11:3,4,5 Vergeet een moeder ooit haar kind

Geloofsbelijdenis (staand)

Zingen: (staand) Ps.138:3,4 OB

Zegen