dinsdag 09 januari 2018 19:44

Nieuws van de TUA 

 

 

TUA-bachelor opleiding bovenaan in keuzegids

 

Al vaker mocht ik in deze rubriek doorgeven, dat de opleiding aan de Apeldoornse Theologische

Universiteit hoog aangeschreven staat. Ook dit jaar is dat weer gebleken.

In de onlangs verschenen Keuzegids Universiteiten 2018. Met name het oordeel over de

docenten, de studeerbaarheid en de begeleiding vallen met een +++ beoordeling erg hoog uit.

Ook het oordeel over het studieprogramma, de toetsing en de faciliteiten is erg goed (++).

De wetenschappelijke vorming en praktijkge-richtheid scoren een +.

Bacheloropleidingen met een totaalscore van minimaal 76 punten mogen zich naar de

maatstaven van de Keuzegids ‘Topopleiding’ noemen. De TUA staat met 94 punten in de ranglijst

van 65 topopleidingen op een gedeelde 6e plaats. In de toelichting staat o.a.: ‘De stof is

uitdagend en op niveau. Daarnaast waarderen de studenten de “studeerbaarheid” van het

programma. De deadlines zijn mooi verspreid over het jaar waardoor het goed te doen is om

deadlines te halen (…) Als je theologie vanuit gereformeerd perspectief wilt bestuderen is de TUA

een goede keuze.’

 

Promotie dr. P.D. Spies

Op 22 november jl. promoveerde aan de TUA de hervormde theoloog dr. P.D. Spies uit

Middelburg. Zijn studie droeg als titel De classis van Tiel 1579-1816. De gereformeerde kerk in de

Nederbetuwe in het spanningsveld van politieke machten en maatschappelijke veranderingen.

 

Glossy Israelreis studenten

In maart 2017 vond de vijfjaarlijkse studiereis plaats van TUA-studenten en -hoogleraren naar

Israël. Studenten hebben een verslag gemaakt dat bijzonder fraai is uitgevoerd in een rijk

geïllustreerde glossy. U ziet daarin niet alleen waar de reis hen bracht, maar hoort ook hoe

studenten doordenken over de ontmoetingen die ze meemaakten. Verschillende interviews en

verslagen van lezingen zijn er in opgenomen, alsook impressies van opgravingen en van de rijke

natuur van Israël.  De glossy is voor 7,50 euro te bestellen in de webshop van de TUA. Met uw

aankoop van deze glossy steunt u de studenten bij het terugverdienen van hun reissom.

 

Herdruk ‘God en geweld in het Oude Testament’

Wij leven in een wereld vol geweld. Over het leven van talloze mensen valt hierdoor een

schaduw. Lezers van de Bijbel hebben een grote gevoeligheid op dit punt: geweld is fout en

afkeurenswaardig. Moeilijk is het dan te merken dat ook in de Bijbel zelf vaak sprake is van

geweld, soms gruwelijk geweld. Zou de Bijbel niet veeleer een vluchtheuvel van vrede en

veiligheid moeten zijn in een wereld vol geweld? De vragen naar Bijbel en geweld, God en

geweld, eisen anno 2017 steeds meer de aandacht op. Waarom is hier zoveel plaats voor in de

Bijbel? De Apeldoornse Studie God en geweld in het Oude Testament, een bundel van artikelen

rondom dit thema, wil een lijn van denken tekenen die verder gaat dan intuïtieve afkeer of snel

harmoniseren. God en geweld: de vragen hierover brengen ons tot in het hart van de Bijbelse

boodschap. Vanwege de blijvende vraag naar dit boek, is het nu in herdruk verschenen.

Bestellen kan voor 9,95 euro in de webshop.

 

Meer Apeldoornse studies

Onlangs zijn de oraties van de twee nieuwe hoogleraren die in 2017 hun ambt hebben

aanvaard zijn eveneens in de serie Apeldoornse Studies in druk verschenen:

- De rede van prof. dr. M.J. Kater:Liever langer luisteren. Een focus op de communicatie van het

Woord in de 21e eeuw (-

- De rede van prof. dr A. Huijgen: De innerlijke samenhang van Triniteit en Oude Testament.

Beide uitgaven zijn verkrijgbaar in de webshop van de TUA.

Zijn dit onderwerpen die u aanspreken? Neem dan een abonnement op de Apeldoornse Studies!

Voor 15,95 per jaar ontvangt u jaarlijks minstens twee keer een nieuwe studie thuis. Mail uw

contactgegevens naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. en u ontvang binnenkort het eerste boek.

 

Lutherbiografie van Herman Selderhuis onderscheiden

2017 was het jaar waarin herdacht werd, dat 500 jaar geleden de Reformatie begon met

het publiceren van 95 stellingen aan de deur van de slotkapel in Wittenberg door Maarten Luther.

Naar aanleiding daarvan heeft Prof. dr. H.J. Selderhuis, hoogleraar kerkgeschiedenis en

momenteel ook rector van de TUA een biografie van Luther geschreven onder de titel ‘Een mens

zoekt God’, uitgegeven door uitgeverij De Banier en nog altijd leverbaar.

De Engelse vertaling van deze biografie heeft onlangs Book Award 2018 van het Amerikaanse

magazine Christianity Today ontvangen in de categorie geschiedenis. Het boek  wordt

gewaardeerd vanwege haar toegankelijkheid en volledigheid. Prof. Selderhuis plaatst de

reformator uit Wittenberg naadloos binnen de context van het laatmiddeleeuwse Europa, aldus

kerkhistoricus John Wilsey van het theologisch seminarie van de Zuidelijke Baptisten. Selderhuis

heeft volgens Wilsey oog voor zowel de geestelijke als de intellectuele kant van Luthers leven.

‘Dit boek brengt ons in ons denken over de Reformatie niet naar de eindbestemming, maar is wel

een basis waarmee we verder kunnen.’

 

Ander wetenschappelijk werk van prof. Selderhuis

Dat professor Selderhuis ook in andere opzichten een nationaal en internationaal actief

kerkhistoricus is moge blijken uit zijn betrokkenheid bij twee andere projecten, waarvan in het

afgelopen najaar publicaties zijn gepubliceerd. Zo is hij o.a. redacteur van een wetenschappelijke

uitgave van de Acta van de Nationale Synode van Dordrecht, gehouden in 1618-1619, waarvan

op 13 december jl. het tweede deel werd aangeboden aan de burgemeester van Dordrecht.

Bij de presentatie sprak Selderhuis de hoop uit, dat de beschikbaarheid van de acta

meer helderheid zal geven over hoe Dordt wereldwijd bekend is geworden en over hoe

er verscheidenheid binnen de kerk mogelijk is zonder dat de eenheid verdwijnt.

Verder is hij als redacteur betrokken bij de wetenschappelijke editie van het verzamelde werk van

Philippus Melanchton, vriend en medearbeider van Luther, die een belangrijke rol heeft gespeeld

bij de uitwerking van Luthers theologie.Samen met prof. dr. Günter Frank, directeur van de

Melanchthonakademie in Bretten, heeft prof. Selderhuis jaren aan de voorbereiding van deze

editie gewerkt. Het project, waaraan wetenschappers uit alle werelddelen meewerken, wordt

uitgevoerd binnen RefoRC, de academische afdeling binnen Refo500, waarvan dr. Selderhuis

trouwens ook directeur is. In totaal zullen ongeveer 40 delen verschijnen. Het eerste deel is

op 18 oktober jl. in Berlijn gepresenteerd.